Om Bernt A. Nakken

Jeg har mange års erfaring fra arbeid i industrien og i advokatvirksomhet. Jeg arbeidet i Papirindustriens Arbeidsgiverforening i 15 år, hvor av de siste fem årene som administrerende direktør. Det siste året jeg hadde ansvaret for tariffoppgjøret for papirindustrien, var i 1990. Jeg etablerte meg deretter som advokat i et kontorfellesskap. Mine erfaringer fra industrien medførte naturlig at arbeidsrettslige problemstillinger ble et hovedfelt for min advokatvirksomhet. Jeg har gjennom de siste ca. 30 årene bistått store, middels og små virksomheter hvorav noen av disse som fast rådgiver. Jeg har selvsagt også bistått enkeltpersoner i ulike sammenhenger.

Jeg har gjennom årene fått bred erfaring med prosedyre i rettsapparatet.

Jeg har vært tilknyttet et internasjonalt advokatnettverk med kontorer i de fleste europeiske land. Flere av mine klienter har hatt positive erfaring med bruk av dette internasjonale nettverket Cyrus Ross International.