Advokatene Nakken, Øgland, Bråthen og Kværnø
Advokatene meny KONTAKT INTERNASJONALT FAGOMRÅDER ADVOKATER PROFIL STARTSIDEN STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT


PROFIL

I vårt kontorfellesskap drar vi nytte av hverandres fagkompetanse, samtidig som vi overfor klientene tilbyr personlig service uten bruk av fullmektiger eller forskjellige fagavdelinger. På denne måten opparbeides særlig kjennskap til klienten, som igjen er viktig for å kunne gi den best tilpassede rådgivning.

Vår virksomhet er særlig rettet mot behovene til små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og til privatpersoner som lett vil oppleve at de blir nedprioritert hos de store advokatfirmaene.

Vi bistår med undersøkelser, rådgivning, utredning av juridiske forhold, forhandlinger, kontraktsutforming og prosedyre for retten.

Advokatenes timesatser varierer fra kr 1.500,- til kr 2.500,- + mva, avhengig av oppdragets art og vanskelighetsgrad. Vi har forståelse for at klienter kan ha behov for å få estimert kostnader i forbindelse med oppdrag, og vi gir gjerne et uforpliktende anslag over kostnadene. Overensstemmende med løpende dialog over sakens utvikling vil vi også holde klienten orientert dersom saken utvikler seg vesentlig forskjellig eller kostnadene vil komme til å avvike vesentlig fra det som ble anslått ved påbegynnelse av oppdraget.

Vår drift er basert på en kostnadseffektiv organisering som gir våre klienter rask service med høy kvalitet til svært konkurransedyktige priser.


Velkommen til Advokatene Nakken, Øgland, Bråthen og Kværnø
 
Nor-Partner Norge AS www.norpartner.no send mail STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT INFORMASJON KONTAKT