Advokatene Nakken, Øgland, Bråthen og Kværnø
Advokatene meny KONTAKT INTERNASJONALT FAGOMRÅDER ADVOKATER PROFIL STARTSIDEN STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT


FAGOMRÅDER

Vi driver hovedsaklig innenfor disse fagområdene:

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Arv og testamenter
 • Inkasso og tvangsfullbyrdelse
 • Husleierett
 • Forvaltningsrett
 • Transaksjoner
 • Fast eiendoms rettsforhold, plan, regulering, entreprise, seksjonering og forvaltning
 • Personvern
 • Eiendomsutvikling
 • Forhandlinger og konfliktløsning
 • Prosedyre
 • Bistand i klagesaker

Ta kontakt for en gratis, uforpliktende og hyggelig samtale så vurderer vi om du har en sak å gå videre med.

Velkommen til Advokatene Nakken, Øgland, Bråthen og Kværnø
 
Nor-Partner Norge AS www.norpartner.no send mail STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT INFORMASJON KONTAKT