Advokatene Nakken, Rein, Hernæs, Øgland og Bråthen
Advokatene meny KONTAKT INTERNASJONALT FAGOMRÅDER ADVOKATER PROFIL STARTSIDEN STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT


ADVOKATER

 Bernt A. Nakken

Hovedområder:
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.
Arbeidsrett, kontraktsrett og arbeidstillatelser. Rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

E-post: nakken@cyrusross.no

 

 


-------------------------------------------------------

 

Silje Grindeland Andersen

Hovedområder:
Forsikring, erstatning, arbeidsrett, bistand i klagesaker til Finansklagenemnda/andre klageorganer, kontrakter, husleierett, fast eiendom, personvern, kjøpsrett, arv og testamenter, tinglysning, tvangsfullbyrdelse og nabotvister.
Rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

Bakgrunn:
Advokatfullmektig Finansklagenemnda 2002-2007
Advokat SpareBank 1 Gruppen AS, konsernjuridisk 2007-2015.

E-post: silje@cyrusross.no
Telefon: 450 22 537

Ta kontakt for en gratis, uforpliktende og hyggelig samtale så vurderer jeg om du har en sak å gå videre med.

-------------------------------------------------------

 


Nils A. Øgland

Hovedområder:
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.
Eiendomsforvaltning, husleierett, seksjonering, alminnelig forretningsjuridisk praksis samt arv og familierett.

E-post: ogland@cyrusross.no

 

 


-------------------------------------------------------

 

Bjørn Bråthen

Hovedområder:
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.
Arbeidsrett, organisasjonsrett, kontraktsrett, fast eiendom, båtjus, rådgivning, forhandlinger, forretningsjus og prosedyre

E-post: braathen@cyrusross.no

 

 -------------------------------------------------------

 

Leif Thore Lian

Hovedområder:
Siviløkonom 1973
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1978
Arbeidsrett, kontraktsrett, alminnelig forretningsjus, familie, arv, skifte, erstatningsrett, formidling av eiendom, selskapsrett, tvangsfullbyrdelse, rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

E-post: lian@cyrusross.no

 

 


-------------------------------------------------------

 

Velkommen til Advokatene Nakken, Rein, Hernæs, Øgland og Bråthen
 
Nor-Partner Norge AS www.norpartner.no send mail STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT INFORMASJON KONTAKT