Advokatene Nakken, Rein, Hernæs, Øgland og Bråthen
Advokatene meny KONTAKT INTERNASJONALT FAGOMRÅDER ADVOKATER PROFIL STARTSIDEN STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT KONTAKT


ADVOKATER

 Bernt A. Nakken

Hovedområder:
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.
Arbeidsrett, kontraktsrett og arbeidstillatelser. Rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

E-post: nakken@cyrusross.no

 

 


-------------------------------------------------------

 


Nils A. Øgland

Hovedområder:
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.
Eiendomsforvaltning, husleierett, seksjonering, alminnelig forretningsjuridisk praksis samt arv og familierett.

E-post: ogland@cyrusross.no

 

 


-------------------------------------------------------

 

Bjørn Bråthen

Hovedområder:
Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.
Arbeidsrett, organisasjonsrett, kontraktsrett, fast eiendom, båtjus, rådgivning, forhandlinger, forretningsjus og prosedyre

E-post: braathen@cyrusross.no

 

 -------------------------------------------------------

 

Velkommen til Advokatene Nakken, Rein, Hernæs, Øgland og Bråthen
 
Nor-Partner Norge AS www.norpartner.no send mail STARTSIDEN PROFIL ADVOKATER FAGOMRÅDER INTERNASJONALT INFORMASJON KONTAKT